http://www.barrandov.tv/video/29003-nase-zpravy-11-3-2015

http://tn.nova.cz/clanek/digitalni-nahrobky-prohlednete-si-zesnule-online-nyni-i-u-nas.html

 

image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg

Comment